Právní realitní servis, realitní smlouvy a dokumenty Roudnice nad Labem

Právní servis

Klientům vypracujeme kvalitně a na míru realitní smlouvy a dokumenty. Cena za tyto služby je zahrnuta v provizi za zprostředkování.

Ne každý se perfektně vyzná v právních otázkách. Často se stává, že lidé podcení spolupráci s advokátní kanceláří, stáhnou si nějaké zaručeně dobré smlouvy z internetu, jiný se poradí s kamarádem, protože ON přece ví…

Nepodceňujte právní realitní servis a nepodceňujeme ho ani my. Veškeré smlouvy, věcná břemena, prakticky vše co se týká jakékoliv majetkové změny nám připravuje advokátní kancelář, jejíž advokáti ručí za správnost veškerých dokladů.

Přehled dokumentů, které v rámci právního realitního servisu zajistíme:

 • Zprostředkovatelské smlouvy
 • Rezervační smlouvy
 • Smlouvy o smlouvě budoucí
 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Směnné smlouvy
 • Zástavní smlouvy
 • Smlouvy o úschově
 • Návrhy na vklad
 • Nájemní smlouvy
 • Smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
 • Smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene)
 • Smlouvy o dílo
 • Předávací protokoly
 • Formuláře pro převod energií

Právní realitní servis provádíme v následujících lokalitách: Roudnice nad Labem, Terezín, Litoměřice, Lovosice, Louny, Slaný, Kralupy nad Vltavou, Štětí, Mělník, Praha, Středočeský a Ústecký kraj.